Polemforum.nl Polenforum.nl  •  Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004
 


Nie ma wolności bez praworządności. Prof. Marcin Matczak
Er is geen vrijheid zonder de rechtsstaat. Prof Marcin Matczak


Page Index Toggle Pages: 1 Send TopicPrint
Normal Topic Voorgestelde homoseksuele 'hate speech' wet 'gay fascisme', zegt conservatieve parlementariër N / E: (Read 1.617 times)
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.074
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Voorgestelde homoseksuele 'hate speech' wet 'gay fascisme', zegt conservatieve parlementariër N / E:
25.05.2012 at 12:17:22
Print Post  Voorgestelde homoseksuele 'hate speech' wet 'gay fascisme', zegt conservatieve parlementariër

Een conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) parlementariër heeft voorstellen om anti-homo haatzaaiende uitspraak wetten te maken in Polen "links gezwam" en "homo-fascisme" genoemd.


"Uitdrukkingen zoals " haatzaaiende uitspraken "en" seksuele geaardheid "zijn wartaal en links gezwam," vertelde Wet en Rechtvaardigheid (PiS) parlementariër Stanisław Pieta de Tweede Kamer van het parlement (Sejm), op donderdag.

"Het homo-fascisme wat u voorstelt zal niet worden aangenomen," vertelde Pieta aan liberale / linkse parlementsleden vanuit de derde en vierde grootste partijen in het parlement, de Palikot Beweging en Democratische Linkse Alliantie (SLD), die een voorstel indiende een wet te maken tegen de haat gericht op homo's in Polen.

"De verandering in de wet baren alleen degenen zorgen die gebruik maken van de retoriek van haat ", zegt Palikot Beweging politicus Robert Biedron, Polen’s eerste openlijk homoseksuele parlementariër.

"Het idee is dat ieder mens een inherente waardigheid heeft en door iedereen moet worden gerespecteerd", zei SLD MP Ryszard Kalisz.

Beide partijen hebben een oproep gedaan op de parlementaire ethische commissie om de opmerkingen van de Wet en Rechtvaardigheid parlementariër te onderzoeken.

Polen’s 'haatzaaiende uitspraak' wetten zijn momenteel opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en de Grondwet, die het aanzetten tot raciale, religieuze of sektarische haat verbiedt, maar een specifieke clausule heeft op te nemen over seksualiteit.

De regerende centrumrechtse Burger Platform / Poolse Volks Partij (PSL) coalitie heeft opgeroepen tot verdere werkzaamheden aan een wetsvoorstel over de kwestie, zeggend dat de voorwaarden opgenomen in de ontwerpwetgeving, zoals 'gender identiteit' vaag zijn en verduidelijking behoeven.   

bron: TVP

http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/100556,Proposed-homosexual-hate-speech-law-gay...


Proposed homosexual 'hate speech' law 'gay fascism' says conservative MP

A conservative Law and Justice (PiS) MP has called proposals to create anti-gay hate speech laws in Poland “leftist newsspeak” and “gay fascism”.

“Expressions such as “hate speech” and “sexual orientation” are gibberish and leftist newsspeak,” Law and Justice (PiS) MP Stanisław Pięta told the lower house of parliament (Sejm), Thursday.

“The gay fascism you are proposing will not pass,” Pięta told liberal/left MPs from the third and fourth largest parties in parliament, the Palikot Movement and Democratic Left Alliance (SLD), who put have put forward a motion to create a law against hate speech directed towards homosexuals in Poland.

“The change in law should only worry those who use the rhetoric of hatred,” said Palikot Movement politician Robert Biedron, Poland's first openly gay MP.

“The idea is that every person has an inherent dignity and should be respected by everyone,” said SLD MP Ryszard Kalisz.

Both parties have called on the Parliamentary Ethics Committee to examine the remarks made by the Law and Justice MP.

Poland's 'hate speech' laws are currently included in the Criminal Code and Constitution, which outlaws incitement of racial, religious or sectarian hatred but does include a specific clause on sexuality.

The ruling centre-right Civic Platform/Polish Peasants Party (PSL) coalition has called for further work on any proposed bill on the issue, saying that terms included in the draft laws such as “gender identity” are vague and need clarification. (pg)

source: TVP

http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/100556,Proposed-homosexual-hate-speech-law-gay...
  
Back to top
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send TopicPrint