Polemforum.nl Polenforum.nl  •  Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004
 


Nie ma wolności bez praworządności. Prof. Marcin Matczak
Er is geen vrijheid zonder de rechtsstaat. Prof Marcin Matczak


Page Index Toggle Pages: 1 Send TopicPrint
Normal Topic Nationaal park Bialowieza (Read 680 times)
nemo.omen*
Polenforum Veteraan
****
Offline


Polenforum.nl: Het ontmoetingspunt

Posts: 1.395
Joined: 10.02.2011
Gender: Male
Nationaal park Bialowieza
17.01.2015 at 11:16:02
Print Post  
Uit de Gelderlander van 17 januari 2015


 
Op je hoede in het oerbos 

Een bos waar de natuur volledig haar gang kan gaan, is in Europa amper nog te vinden. Wie één van de laatste grote oerbossen van ons werelddeel wil zien, moet daarvoor naar Polen.

door Ank Herstel

Met een beetje geluk kom ik oog in oog te staan met wisenten, Europese bizons. Met een beetje pech loop ik een wolf tegen het lijf... Vandaag wandel ik in het Nationaal Park Bialowieza in het Poolse Podlachië, een gigantisch oerbos waar roofdieren leven en bomen groeien van meer dan vijf eeuwen oud.

Doorgewinterde vogelaars weten al lang dat je voor spannende ontmoetingen met bijzondere vogelsoorten naar Podlachië moet, een van de zestien provincies van Po­len. Het ligt in het noordoosten, op de grens met Wit-Rusland. Wat deze provin­cie bijzonder maakt, is dat er zich liefst vier nationale parken in bevinden.

Park Bialowieza is er een van. De poort naar dit oerbos ligt in het gelijknamige plaatsje. Op het terrein van het openlucht­museum Siolo Budy, waarvandaan je het park binnenwandelt, staan enkele huisjes die je kunt huren. Als logeerplek. Commer­cie en oerbos gaan hand in hand.

Vroeger werden de bossen in dit gebied door toenmalige koningen en prinsen als jachtgebied gebruikt. Een aandenken aan die tijd is het station, dat in 1903 speciaal voor tsaar Nicolaas II is gebouwd. Het is te­genwoordig in gebruik als hotel-restaurant. Voordat we het oerbos binnenwandelen, bezoeken we het Natuur- en Bosmuseum. Als opwarmertje. We zien over twee ver­diepingen tal van diorama’s die de bijzon­derheden van het oerbos prijsgeven. Het Paleispark dat grenst aan het bos is vrij toe­gankelijk. Het oerbos zelf – aan Poolse kant 10.000 hectare groot, aan Russische zijde 77.000 – is uitsluitend met een gids te be­zoeken. Wij boffen dat Czeslaw Okolów ons rondleidt, de gepensioneerde, voorma­lige parkdirecteur.

Via een lange toegangsweg bereiken we de statige houten poort uit 1930. Daar wacht een bewaker, het laatste obstakel. Het is zijn taak erop toe te zien dat geen gast zon­der gids naar binnen gaat, zo leren we.

Na het passeren van de poort vertelt Okolów honderduit over de rottingsproces­sen die in het bos plaatsvinden. Als hier een boom omvalt, blijft hij liggen. Tiental­len jaren, tot er niets meer van over is. De gids wijst ons op immens grote tondel­zwammen en elfenbankjes op een stuk dood hout. We vergapen ons aan de mooi­ste met mos begroeide overblijfselen.

De stilte in dit mysterieus aanvoelende bos wordt alleen doorbroken door het gezang van vogels. Er leven maar liefst 120 verschil­lende vogelsoorten in Park Bialowieza. Ook kunnen we er wolven, lynxen, bevers en wisenten – hét symbool van het oerbos – tegenkomen. Spannend. We moeten dus constant op onze hoede zijn.

Spijtig genoeg – tenminste, het is maar hoe je het bekijkt – hebben wij vandaag geen ontmoetingen met bovengenoemde die­ren. Althans, niet in het wild. Om ze toch te zien, maken we een tussenstop bij het nabijgelegen wisentenreservaat. Alle die­ren die in het oerbos leven, worden hier ‘gepresenteerd’. Ze zijn duidelijk mensen gewend. De wolf kijkt ons verveeld aan en ook de wilde zwijnen raken niet onder de indruk. Morgen beter, hopen we.

Die volgende dag zijn we al vroeg uit de ve­ren. We verheugen ons op onze tocht door het Nationaal Park Narew, één van de meest onaangetaste moerasgebieden van Europa. In het bezoekerscentrum in Koby­lin Borzymy start een wandelroute die ons over een houten loopbrug door dit moeras­gebied leidt. Links en rechts zien we riet­kragen. Het park maakt deel uit van Natura 2000, het netwerk van beschermde natuur­gebieden, legt de parkwachter uit. Waar we niet kunnen lopen, brengt een kano ons verder. Er zijn zelfs speciale kanorou­tes aangelegd.

De ontoegankelijke moerassen vormen de ultieme voed- en broedplaats voor (wa­ter) vogels. Dat verklaart ook meteen waar­om vogelaars in het voor- en najaar mas­saal met hun verrekijker in dit gebied rond­struinen. Vanwege de zuivere lucht kiezen veel ooievaars Podlachië als broedplaats. Overal in het landschap zien we de karakte­ristieke nesten. Al in Bialowieza, de plaats waar we gisteren waren, begint de zoge­noemde ooievaarsroute, een 412 (!) kilome­ter lange fietsroute langs de nesten van de­ze langpotige vogels.

Ook in Park Narew horen we het geklep­per van hun snavels. Ik blijf een tijdje kij­ken naar een stel ooievaarsouders die hun jong willen leren vliegen. Pa en ma klap­wieken om beurten met hun vleugels voor de snavel van het jong. Maar de kleine geeft geen krimp en blijft gewoon zitten. Geduld. Het komt vast wel goed.

Hoofdfoto: Nationaal park Bialowieza, een oerbos in Polen met eeuwenoude bomen. foto Getty Images 

Kleine foto’s, van links naar rechts: 

Wisenten in het wild. foto Getty images Op het terrein van Siolo Budy staan enkele huizen die worden verhuurd.

Narewvallei, moeras. foto’s Ank Herstel  

 
Powered by TECNAVIA  
Copyright (c)2015 De Gelderlan
« Last Edit: 17.01.2015 at 12:15:39 by Pieszyce* »  

Gerrit van Asperen /Borenbas

Though I look old, yet I am strong and lusty

William Shakespeare
As you like it,
Act II ,scene III

No Civilisation without Destillation

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
(Jean Paul)

No more slavery (the Fugs)
Back to top
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send TopicPrint
Bookmarks: Facebook Google+ Linked in reddit Twitter