Polemforum.nl
Polenforum.nl •  Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004
 

   

Donald Tusk:
Nie ma złych wyborców. Nie ma też złych regionów. Jest zła, skorumpowana
i agresywna władza. To ona dzieli, by rządzić. Walczmy z nią, nie między sobą.

Er zijn geen slechte kiezers. Er zijn ook geen slechte regio's. Er is een slechte, corrupte en
agressieve overheid. Ze verdeelt om te regeren. Laten we met haar vechten, niet onder ons.


Page Index Toggle Pages: 1 Send TopicPrint
Normal Topic Poolse milities moeten de Russen stoppen (Read 563 times)
nemo.omen*
Trouw Veteraan
*****
Offline


Polenforum.nl: Het ontmoetingspunt

Posts: 1.691
Joined: 10.02.2011
Gender: Male
Poolse milities moeten de Russen stoppen
28.02.2015 at 09:08:31
Print Post  
Uit de Gelderlander van 28 .02.2015


Poolse milities moeten de Russen stoppen
 
door onze correspondent 

Michiel van Blommestein WARSCHAU – „We zijn denk ik de enige groep in Polen die helikopter­landingen kan oefenen met een echte helikopter.” Al 15 jaar geeft ambulancebroeder en Afghanis­tan- veteraan Sylwester Winiarski (37) leiding aan MSW ZPS, een klei­ne paramilitaire organisatie, en hij is er trots op. 

„Ons doel is altijd geweest om jongeren klaar te stomen voor een mogelijke carrière als beroepsmili­tair. Als ze bij ons op hun 16e bin­nenkomen, zijn ze op hun 18e in­teressant voor het leger. We wer­ken samen met de 25e Brigade Luchtmobiele Cavalerie. Voor hun oefeningen leveren wij vrij­willigers die dienst doen als fictie­ve tegenstanders. In ruil daarvoor mogen wij gebruik maken van hun materieel. Ze hebben bijvoor­beeld ook een windtunnel waar je parachutesprongen mee kunt oefenen.”

Het zijn dit soort samenwerkin­gen tussen paramilitaire groepen en het Poolse leger waar de Pool­se regering de komende maanden meer van wil zien. Het conflict in Oekraïne heeft in Polen oude ang­sten voor een agressieve en impe­rialistische Rusland doen op­laaien. Om die reden heeft het Poolse ministerie van defensie grote investeringen, 30 miljard eu­ro extra voor de komende tien jaar, aangekondigd. Dat is niet al­leen om het leger te modernise­ren, maar ook om de mankracht uit te breiden. Vanaf maandag kunnen vrijwilligers zich aanmel­den voor nieuwe, snelle trainings­programma’s. Eind vorig jaar kre­gen schuttersverenigingen in vooral het oosten van het land al toestemming om burgermilities op te richten. In maart wordt die lijn doorgetrokken en worden pa­ramilitaire groepen, zoals die van Winiarski, opgenomen in de be­velstructuur van de Poolse land­macht. Bij elkaar hebben die vere­nigingen naar schatting 20.000 tot 30.000 leden die bij een oor­log direct kunnen worden opge­roepen. Een goede eerste stap, maar niet genoeg, zo vindt luite­nant- kolonel Krzysztof Gaj, defen­siespecialist bij de denktank Na­tionaal Centrum voor Strategi­sche Studies in Warschau. „Polen heeft op dit moment iets minder dan 100.000 militairen, en dat komt neer op 0,31 procent van de bevolking”, zegt hij. „In Rusland is dat bijvoorbeeld 0,54 procent, wat neerkomt op 750.000 militai­ren.” Om zelfs met volledige steun van de NAVO een Russi­sche invasie militair af te schrik­ken, moet het Poolse leger aan­groeien tot minstens 160.000 mili­tairen. Hij vindt dan ook dat Po­len, net als buurland Litouwen eerder deze week, de dienstplicht weer moet invoeren. „Van een land als Nederland kun je niet ver­wachten dat het een groot leger op de been houdt, maar wij zitten aan de grens.”

Anders dan Gaj is Winiarski te­gen herinvoering van de dienst­plicht. „Dat zou een grote fout zijn”, zegt hij resoluut. „Iemand die onvrijwillig in het leger gaat, wordt nooit een goede militair.”

Wel waarschuwt hij dat sommige vrijwilligers de verkeerde motie­ven hebben. „Zo ontdekten wij bij een lid dat hij op het internet een necrologie van zichzelf heeft geplaatst dat hij was omgekomen in Afghanistan”, vertelt hij. „Ook reageerde hij wel heel erg positief op video’s waarin iemand door politieagenten met een telefoon­boek in elkaar wordt geslagen. Zo iemand willen wij niet leren met een wapen om te gaan.” 


Iemand die onvrijwillig in het leger gaat, wordt nooit een goede militair 

Sylwester Winiarski 
 
Powered by TECNAVIA   
Copyright (c)2015 De Gelderlander 28/02/2015 

  

Gerrit van Asperen /Borenbas

Though I look old, yet I am strong and lusty

William Shakespeare
As you like it,
Act II ,scene III

No Civilisation without Destillation

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
(Jean Paul)

No more slavery (the Fugs)
Back to top
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send TopicPrint
Bookmarks: Twitter Facebook Linked in Twitter