Polemforum.nl Polenforum.nl  •  Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004
 


Nie ma wolności bez praworządności. Prof. Marcin Matczak
Er is geen vrijheid zonder de rechtsstaat. Prof Marcin Matczak


Page Index Toggle Pages: [1] 2  Send TopicPrint
Hot Topic (More than 15 Replies) PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen. (Read 394 times)
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
28.02.2019 at 01:05:05
Print Post  


Beste mensen,

Ik start deze topic, hoewel ik eerst twijfelde, maar na contact met iemand van het forum wiens mening ik altijd waardeer, besluit ik het toch te doen.

Ik maak er een aparte topic van, zodat we alles wat er over pedofilie in Polen geschreven wordt en willen weten hier kwijt kunnen.

Het heeft een aantal voordelen.

Mensen die er helemaal niets van willen weten kunnen de topic gewoon overslaan, andere kunnen hem lezen c.q. reageren.  Cool

Misschien kan er wel eens harde taal komen te staan, daar is soms niet aan te ontkomen, maar laten we bedenken, "de slachtoffers van misbruikt, hebben LEVENSLANG."

Over het monument van Jankowski in Gdańsk wordt in zijn eigen topic verder gegaan, hier zoals reeds gezegd, wat er zich in Polen afspeelt
op dit gebied, en alle daders door elkaar heen. Het team zal trachten het zo goed mogelijk te verdelen.

We beginnen met een longread over Jan Paweł II, excusses voor de lengte maar soms is het niet anders en denk er maar aan hoeveel tijd mij dat kost. Wink

Mvg,
P.
« Last Edit: 08.03.2019 at 01:25:22 by Pieszyce* »  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: Pedofilie in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #1 - 28.02.2019 at 01:23:15
Print Post  
Jan Paweł II tolereerde de "cultuur van stilte" niet op het gebied van seksueel misbruik
Dit volgens Kardinaal Stanisław Dziwisz:


24 februari 2019 

- John Paul II merkte dat het probleem niet alleen de drama's van de seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn, maar ook voorbeelden van verkeerde
reacties van meerderen - aldus kardinaal Stanisław Dziwisz, die de persoonlijke secretaris van de paus was, in een interview voor de Poolse televisie 
en de Crux-portal. - Natuurlijk, op een bepaald moment noch in de kerk, noch in de maatschappij zijn we ons zo bewust geweest van de hele omvang
van seksuele misdaad of het wereldwijde karakter ervan, zoals we deze zaken vandaag duidelijk zien - stelt hij.

Paulina Guzik: Hoe reageerde Johannes Paulus II op informatie over gevallen van seksueel misbruik van kinderen en jongeren 
door geestelijken?


Kard. Stanisław Dziwisz: Toen de beweringen waar bleken te zijn, was hij ten eerste diep ontroerd. Hij leefde altijd heel erg over het recht van de kerk:
hij genoot van het goede in de kerk en verwierp alle manifestaties van het kwaad. Informatie die priesters en religieuzen, wiens roeping is om mensen
te helpen bij het ontmoeten van God, werd de oorzaak van zoveel lijden en schandaal voor jonge mensen, ze doen hem pijn. Informatie over, dat 
priesters en monniken wiens roeping het is om mensen te helpen bij het ontmoeten van God, de oorzaak waren van zoveel leed en schandaal voor 
jonge mensen, hebben hem veel pijn gedaan.

- Wat waren de beslissingen en specifieke acties van Johannes Paulus II?

- Hij drukte zijn benadering duidelijk uit in de toespraak die hij in april 2002, na de eerste golf van onthullingen, aan de Amerikaanse kardinalen en
bisschoppen had overhandigd.  Zelfs toen zag de paus dat het probleem niet alleen de drama's van het gebruik zelf zijn, maar ook voorbeelden van
verkeerde reacties van de meerderen. Hij zag dat hoewel er kerkelijke wetten en procedures waren, ze niet altijd door bisschoppen werden toegepast.
Van hieruit gaf hij de opdracht om elke zaak rechtstreeks aan de Congregatie van het Vaticaan te melden voor de Doctrine van het Geloof, die toen 
door Kard. Ratzinger werd voorgezeten, aan wie Johannes Paulus II groot vertrouwen had. De introductie van dit "controlemechanisme" moest een 
element zijn om de verleiding te weerstaan om deze pijnlijke zaken onder het tapijt te vegen.

Hij wist dat de grootte van het kwaad radicale beslissingen vereiste. Ik herinner me zijn woorden dat er in het priesterschap en het religieuze leven
geen plaats is voor degenen die minderjarigen schaden en dat dit duidelijk moet zijn voor mensen in de kerk en de samenleving. Het was een 
oproep tot daadkracht en vervolgens open communicatie. In die zin zie ik de recente beslissing om kardinaal McCarrric te verwijderen van het College
of Kardinalen en het priesterschap als de consequenties van de richting die toen werd aangegeven.

De paus was zich er duidelijk van bewust dat de crisis van seksueel misbruik van kinderen en jongeren niet alleen de kerk treft, maar ook de hele
samenleving en dat deze verband houdt met de diepe wanorde op het gebied van seksuele moraliteit. Hij heeft dit probleem al jaren
gediagnosticeerd en zich daartegen verzet door eerst de filosofische reflectie vervat in het boek "Liefde en verantwoordelijkheid", en vervolgens door
een reeks catechesen genaamd "theologie van het lichaam". Om deze crisis het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om een volwassen en
verantwoorde ervaring op te bouwen van menselijke seksualiteit en de seksualiteit.

"Jan Paweł II geloofde dat de kerk transparantie nodig heeft"

Met het zien van het kwaad, heeft de paus nooit de hoop verloren. Hij keek naar alles met het geloof dat God, van het grootste kwaad, het goed kan
brengen. Hij geloofde dat waar de zonde toenam, de genade overvloediger kon stromen. Hij zei openlijk dat deze crisis de kerk zou kunnen helpen 
zichzelf te zuiveren en haar te versterken in heiligheid.

- Was er in het Vaticaan een "cultuur van stilte" in de tijd van Paus Jan Paweł II die misbruik aanmoedigde?

- De paus zelf was een heel duidelijk en ondubbelzinnig persoon. Wie dat heeft ontmoet en met hem heeft samengewerkt, weet dat dat er geen 
acceptatie van het kwaad in hem was. Hij geloofde dat de Kerk transparantie in haar leven nodig heeft, maar ook verantwoordelijkheid om iedereen
goed te behandelen en zijn waardigheid te respecteren.

Jan Paweł II probeerde altijd voorzichtig te handelen. Dit betekent natuurlijk geen bewuste dekking of dekmantel van misbruik, maar het scheppen 
van voorwaarden voor effectieve eliminatie van het kwaad. Hij was ervan overtuigd dat we als katholieken absoluut transparantie in het leven en 
actie nodig hebben om geloofwaardig te zijn in onze missie van evangelisatie in de wereld. Hij zei, dat de kerk tegenwoordig veel moeite doet, om 
als een 'glazen huis' te zijn en dat dit het juiste is om te doen.

- Er wordt gezegd dat Jan Paweł II meer betrokken was in pastoraal werk en minder in bestuur. 
Heeft deze manier van handelen van autoriteit geen nalatigheid opgeleverd bij het reageren op gevallen van misbruik?


- Pastoraal werk was een prioriteit die ook ondergeschikt was aan het werk van het bestuur.

Bovenal eiste Jan Paweł II heel veel van zichzelf. Hij leerde dit door zijn vader vanaf zijn vroege jaren te observeren, zijn harde werk en ijverig 
gebed. Vandaar dat hij de uitoefening van de macht vooral als een persoonlijk voorbeeld van toegewijde dienst en ijver voor anderen
heeft begrepen.

- Wat was de rol van de kardinaal en andere naaste medewerkers van Jan Paweł II? 
Zijn er gevallen geweest, dat de paus vanwege zijn gezondheid niet op de hoogte was van iets belangrijks?


- De Roomse curie had, net als elke andere instelling, haar zwakheden, maar er was geen bewuste instemming met het kwaad. John Paul II 
vertrouwde mensen. Hij was een strateeg die een doel stelt, de weg wijst, een weg baant om te repareren, maar details overlaat aan de collega's.

[12]"We waren ons niet bewust van de omvang van het probleem"

Jan Paweł II was een man van de Raad. Collegiale samenwerking was een basisprincipe voor hem. Medewerkers, vooral degenen die aan het hoofd
van het dicastery van het Vaticaan waren, hadden persoonlijk contact met de paus en konden altijd zaken rechtstreeks met hem bespreken. 
Relevante zaken werden samengenomen tijdens de vergaderingen van de dicasteries. Het secretariaat van de Heilige Vader heeft nooit een dicasterie
van de Roomse curie vervangen. Tot het einde van zijn leven leidde Johannes Paulus II de kerk op een volledig bewuste en verantwoordelijke manier.

Natuurlijk, noch in de kerk, noch in de maatschappij zijn we ons zo bewust geweest van de hele omvang van seksuele misdaad of het wereldwijde
karakter ervan, zoals we deze dingen tegenwoordig duidelijk zien.

- Wat vindt de kardinaal van de top die in Rome plaatsvindt?

- Deze gebeurtenis is in overeenstemming met de acties van Jan Paweł II. Gedurende heel zijn pontificaat was hij dicht bij lijdende mensen en 
probeerde ze te verdedigen. Dit geldt ook voor slachtoffers van de kerk.

Het is goed dat de nalatenschap van Jan Paweł II herhaaldelijk wordt aangeroepen tijdens een bijeenkomst in Rome. Ik weet dat het document van 
Jan Paweł II "Sacramentorum Sanctitatis Tutela" nog steeds een belangrijk referentiepunt is. Het is goed dat kardinaal O'Malley en aartsbisschop 
Scicluna terugdenken aan de woorden van Jan Paweł II dat er geen plaats is in het priesterschap voor degenen die kinderen pijn doen. 
Ongetwijfeld heeft deze resolute positie van Jan Paweł II bijgedragen aan de realisatie van dit pijnlijke probleem in de kerk en de samenleving.

- De naam van de kardinaal wordt genoemd in het boek over hypocrisie en homoseksualiteit in het Vaticaan.   
Zal de kardinaal hier op de een of andere manier mee te maken hebben.


- Het lijkt mij dat deze publicatie is gemaakt zonder verantwoordelijkheid voor woorden en kwetsende meningen.

Bron: KAI, onet.pl przez Paulina Guzik, (PC,ks)    język po Polsku
  
Back to top
IP Logged
 
nemo.omen*
Polenforum Veteraan
****
Offline


Polenforum.nl: Het ontmoetingspunt

Posts: 1.437
Joined: 10.02.2011
Gender: Male
Re: Pedofilie in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #2 - 28.02.2019 at 14:11:06
Print Post  
Om met Benny Jolink van Normaal te spreken ik maar een eenvoudige boerenlul uit zijn leefgebied.

Ik snep er dus helemaal niets van ,waarom een dergelijk wollig interview wordt gegeven door Kardinaal Stanisław Dziwisz, waarin het gaat opvattingen van Jan Paweł II, de Poolse paus, dei inmiddels zijn 2e opvolger heeft.

Wil Dziwisz de Poolse bevolking wijsmaken, voorbijgaand aan de realiteit van vandaag, dat alleen de Poolse paus het juist zag en de huidige niet.

Voor mij is dit interview bagger
  

Gerrit van Asperen /Borenbas

Though I look old, yet I am strong and lusty

William Shakespeare
As you like it,
Act II ,scene III

No Civilisation without Destillation

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
(Jean Paul)

No more slavery (the Fugs)
Back to top
 
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: Pedofilie in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #3 - 28.02.2019 at 14:57:01
Print Post  
Het interview werd gegeven NA dat Paus Franciscus, zich had geuit.

Ik heb dit interview als start genomen, had elk ander kunnen zijn, maar niet voor niets wordt 
aan het einde een opmerking richting Kard. Dziwisz gemaakt die hij niet wenst te beantwoorden.

Misschien zou het handig zijn als de werkelijke reden van het vertrek van Ratzinger openbaar 
gemaakt wordt, vanaf dag een dat ik hem kende en zag via de media, heb ik geen vertrouwen
in deze man gehad. Er gaan ook geruchten over zwijgzaamheid willens en wetens door de zalen.

We moeten afwachten, meestal komt van het een het ander.

Of het interview bagger is weet ik niet, wel dat ik vermoed dat Kard. Dziwsz niet helemaal open is
en de waarheid spreekt.
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: Pedofilie in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #4 - 03.03.2019 at 20:58:22
Print Post  

De bisschoppen van Wrocław verbergden een pedofiel
De curie laadt "verreikende manipulatie" op


2 maart 2019

Kardinaal Henryk Gulbinowicz en aartsbisschop Marian Gołębiewski wisten voor meerdere jaren van de 
pedofiele acties van pater Paweł Kania - volgens het rapport "Wees niet bang". De curie van Wroclaw 
verborg de geestelijke en bracht hem over van de parochie naar parochie, en nu beschuldigen de 
auteurs van het rapport hen van manipulatie.

De activiteiten van de bisschoppen werden in het rapport beschreven, dat de Stichting "Wees niet bang"
een week geleden aan paus Franciscus gaf. De studie omvatte 24 namen van kerkelijke hiërarchen 
in Polen die pedofiele priesters verborgen hielden. Tot nu toe richtte geen van hen zich rechtstreeks 
tegen de aanklachten tegen hen. Volgens Gazeta Wyborcza waren leden van de curie in Wrocław de 
eersten die hun positie presenteerden: kardinaal Henryk Gulbinowicz en aartsbisschop Marian Gołębiewski. 
- Naar hun mening is het rapport "verreikende manipulatie".

"Het duurde tot 2010 voordat de priester schuldig werd bevonden aan het hebben van materialen die 
bij wet verboden waren. In die tijd werd hij teruggetrokken van het pastorale werk en verwijderd van 
alle bediening voor kinderen en jongeren. Het is daarom niet waar, dat Kania voor het molesteren van
jongens voor het eerst in 2005 in Wroclaw kwam"
- schrijf de geestelijkheid in een verklaring.

Het bewijsmateriaal in dit geval is echter anders. Pater Paweł Kania werd voor het eerst door de politie 
gearresteerd in september 2005, toen drie jonge jongens 100 złoty ontvingen voor seksuele diensten. 
Hij was toen vicaris in Wroclaw. Zijn overste, pastoor Czesław Mazur moest aartsbisschop Gołębiewski
informeren over de neigingen van Kania. Maar de hiërarch reageerde niet.

Momenteel zijn beide aartsbisschop Gołębiewski en kardinaal Gulbinowicz zijn bisschoppen emeritus
van het aartsbisdom Wroclaw.

Bron:  msn.com przez MS   język po Polsku
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #5 - 08.03.2019 at 01:27:09
Print Post  

Lublin: De man beschuldigde de priester ervan dat hij hem in zijn jeugd had verkracht.
Uitgevaardigd oordeel: aanbieden excuses


6 maart 2019 

De rechtbank in Lublin beval pater Walerian S. zich te verontschuldigen tegenover Piotr Halliopa, die hem beschuldigden van verkrachting
en molesteren - meldde de media in Lublin.

Zoals beschreven door "Kurier Lubelski", bezocht pater Walerian S. het ouderlijk huis van Piotr Halliop. In de jaren 1986-1994 lieten ouders
hem vaak achter met een priester. Hij was op dat moment nog maar een paar jaar oud. Vijf jaar geleden beschreef hij in een brief aan 
de Lublin Metropolitan Curie en de Katholieke Universiteit van  Lublin, dat hij werd gemolesteerd en verkracht door de heden gepensioneerde
professor van de KUL. 

Lublin. Excuses voor het offer van de priester

Hij eiste 500.000 złoty van de geestelijke, maar de rechtbank in Lublin verwierp zijn aanspraken door te erkennen dat ze zijn verlopen. 
De rechtbank gaf echter toe dat de priester zich moest verontschuldigen.

De inhoud van de verontschuldiging is door het hof van beroep genomen.

De verontschuldiging gaat over "schending van persoonlijke rechten in de vorm van waardigheid en lichamelijke integriteit, die plaatsvond 
in de jaren 1986-1994"
. Walerian S. moet zijn excuses aan het slachtoffer ook aanbieden als een priester, niet als een privépersoon.

Het slachtoffer eiste daarvoor een verontschuldiging van het aartsbisdom Lublin, dat niet reageerde.

Naar de mening van de rechtbank heeft de curie echter gehandeld en in 2014, niet lang na het melden van de activiteiten van de priester, 
met geïnitieerde canonieke procedures.

Bron:  wiadomosci.gazeta.pl przez dbd   język po Polsku

  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #6 - 08.03.2019 at 02:04:09
Print Post  Deze zaak komt voor in de film "Kler" dus %@%$^(@% laat niemand zeggen dat het een
verkeerd beeld geeft van die priester die scheef gaat en dat het verzonnen is.

Ik laat het hier even bij. Angry Angry
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #7 - 09.03.2019 at 19:18:28
Print Post  


pedofilie in de kerk


De priester stuurde vulgaire sms-berichten naar een 13-jarige student
"Je bent een lekker katje" is een van de mildste content


8 maart 2019

Een priester uit Ząbkowice Śląskie stuurde aan een van de studenten, die hij heeft voorbereid voor het vormsel, sms-en met pedofiele subteksten. 
De curie reageerde pas na de derde waarschuwing van de moeder van het meisje. De 35-jarige priester werd overgeplaatst naar het huis van
gepensioneerde priesters.

Het parket behandelt het geval van priester Mariusz J., die tot voor kort in de parochie van St. Anna in Ząbkowice Śląskie diende. Hij werd er van
verdreven nadat het aan het licht kwam, wat hij aan een 13-jarig meisje schreef.

Zoals we onofficieel hebben geleerd, behoort het sms-bericht met de tekst "je bent een lekker katje" tot de mildste.

Het districtsparket in Ząbkowice Śląskie wil de details van de zaak niet bekendmaken. - De moeder van het meisje kwam naar de politie - zegt
alleen officier van justitie Tomasz Orepuk, het hoofd van het openbaar ministerie in Świdnica, waaronder de parochie in Ząbkowice valt. Ze was 
gealarmeerd door de correspondentie van haar dochter met een geestelijke.

De moeder van het meisje: de curie vertraagde de reactie

De officier van justitie heeft de procedure ingeleid, wat duidelijke moet maken, wat de aard van de relatie tussen het meisje en priester J. was. 
De moeder van de 13 jarige, kwam voordat ze naar de politie ging, in de curie in Świdnica. Het was echter pas na haar derde bezoek dat 
de priester uit de parochie werd weggehaald. De 35-jarige werd huis van gepensioneerde priesters in Świdnica gestuurd.

Bron:  wroclaw.wyborcza.pl przez Agnieszka Dobkiewicz   język po Polsku  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #8 - 15.03.2019 at 01:49:16
Print Post  
Pedofilie in de kerk. Aartsbisschop Gądecki bekritiseerd voor "seksualisering".
"Dus de daders zijn kinderen?"


14 maart 2019 

De Poolse bisschoppenconferentie presenteerde een rapport over pedofilie in de kerk. Zowel de geopenbaarde statistieken als de vorm van verklaringen 
van aartsbisschop Stanisław Gądecki veroorzaakten controverse. Sommige commentatoren zeggen dat de geestelijke probeert de verantwoordelijkheid 
bij de slachtoffers te leggen.

Uit de gegevens van de Poolse episcopaatconferentie blijkt dat van 1 januari 1990 tot 30 juni 2018 er 382 gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen
waren. Het is het aantal geestelijken, de slachtoffers zouden er 625 zijn. Tijdens de conferentie, waar de gegevens werden gepresenteerd, waren de sprekers
onder anderen, Aartsbisschop Marek Jędraszewski en Stanisław Gądecki. Beiden voerden aan dat het misbruik van kinderen "niet alleen het domein van 
de kerk is".
Gądecki zelf, toen hij sprak over de oorzaken, benadrukte hij onder meer de "seksualisering van kinderen".

Het episcopaat toonde gegevens over pedofilie. Aartsbisschop Gądecki spreekt over seksualisering

- Aan de ene kant worden er programma's voor de seksualisering van kinderen gemaakt om zoveel mogelijk geld te verdienen aan anticonceptiemiddelen
en het leven van seksuele activiteiten te laten bloeien. En aan de andere kant worden de gevolgen aangevallen, wat leidde tot de latere misdaad - 
zei de geestelijke.

Deze woorden werden door sommige commentatoren gezien als een poging om de verantwoordelijkheid voor pedofilie naar de slachtoffers te verplaatsen. 
"Serieus, de toespraak van aartsbisschop Gądecki is nieuw 'kind klampt zich vast, zoekt'. Alleen - in tegenstelling tot aartsbisschop Michalik - is dit een
opzettelijke verklaring, geen vraag in de gang. Dit kan niet worden verklaard door een 'taalkundig verval' '- schreef Michał Wilgocki van Gazeta Wyborcza 
schreef op Twitter. De journalist verwees naar de veel bekritiseerde verklaring van aartsbisschop Józef Michalik, die in 2013 vroeg naar de redenen voor
pedofilie, antwoordde hij: - We horen vaak dat deze ongepaste houding of misbruik wordt veroorzaakt wanneer het kind op zoek is naar liefde. Het blijft 
hangen, het zoekt. En hij verdwaalt in zichzelf en tekent nog steeds de andere man.

"Aartsbisschop Gądecki noemde de gevallen van pedofilie het 'resultaat' van de seksualisering van kinderen door programma's voor seksuele opvoeding.
Dat betekent dat de werkelijke daders kinderen zijn? ' - commentaar gevend op de woorden van de geestelijk Piotr Beniuszys van "Magazine Liberte!".


"Als de kerk zich zorgen maakt over de seksualisering van kinderen, moet ze bij zichzelf beginnen" - schreef Dominika Wielowieyska van "Gazeta 
Wyborcza" en herinnerde haar aan de vragen uit de door de kerk goedgekeurde brochure:
Verbeeldde ik mezelf of andere mensen niet in pornografische scènes?
Speelde ik niet met ondeugend plezier met iemand?
Speel ik niet met mijn lichaam door intieme plaatsen aan te raken?
Heb ik geen films of tijdschriften met pornografische inhoud bekeken?
Kijk ik niet naar websites op het internet voor volwassenen?

"Ik wil niet dat mijn kind dit boekje in handen krijgt"- vatte de journalist samen.

"Aartsbisschop Gądecki beschuldigd over pedofilie in de kerk ...’de seksualiteit in de wereld. Ik zou verder gaan: het zijn de slachtoffers die de daders zijn"
, ironiseerde  politicoloog Marek Migalski.

"Bisschoppen konden pedofilie niet uit de verdediging halen"

Journaliste TVN 24 Marta Gordziewicz, schreef in een reactie op de bisschoppelijke conferentie over pedofilie: "Deze conferentie is schokkend in vele 
dimensies. Niet alleen vanwege de openbaarmaking van het aantal slachtoffers, maar ook, of misschien vooral, vanwege de karakteristieke manier 
van presenteren van deze informatie."


Michał Wilgocki, die al in een andere post werd genoemd, zei op zijn beurt dat "de bisschoppen er niet in slaagden om uit de verdediging te geraken
met betrekking tot pedofilie".


"'382 gevallen van seksuele uitbuiting van minderjarigen tussen 1990 en 2018 werden gemeld. Het punt is, het is geen toeval. Dit zijn specifieke
mensen die vreselijk onrecht worden aangedaan"
, schreef Pater Grzegorz Kramer.

"Als de bisschoppenconferentie van vandaag over de schaal van seksueel misbruik van kinderen door priesters in de inheemse kerk een poging zou 
zijn om de geloofwaardigheid van de bisschoppen te herstellen, wordt het precies in overeenstemming gebracht dat het wordt uitgespeeld"
, schrijft
columnist Jarosław Makowski.

Eliza Michalik uit Superstacja verwees beurtelings naar de statistieken zelf die door de geestelijkheid werden gepresenteerd. "Ik geloof het Episcopate
niet, ik geloof niet dat al 28 jaar, priesters 382 keer pedofilie pleegden. In Ierland waren er minstens 35.000 kinderen en ik denk dat het er in Polen
hetzelfde uitziet. De zaak heeft betrekking op de kerk, dus het is niet de instelling die het moet uitleggen:”
– beweert de journaliste.

Bron:  wiadomosci.gazeta.pl przez dbd    język po Polsku
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #9 - 15.03.2019 at 01:51:58
Print Post  Excuses dat het lang is, kan ook geen uittreksel maken want alles wat gezegd wordt in deze is belangrijk.

Ik geloof dan ook dat Eliza Michalik uit Superstacja het bij het rechte eind heeft, 
de aantallen veel hoger zijn maar dat het Episcopaat er een draai aan wil geven..

De kinderen de schuld geven is nog lager dan asociaal.
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #10 - 15.03.2019 at 21:57:43
Print Post  

Van het 'marginale probleem' tot orgaanhandel.
De meest schokkende citaten uit de pedofilieconferentie


14 maart 2019

Aartsbisschop Marek Jędraszewski, het motto "zero tolerantie voor pedofilie in de Kerk" wordt geassocieerd met de Holocaust en de misdaden 
van de bolsjewieken. Aartsbisschop Stanisław Gądecki ziet op zijn beurt de oorzaken van seksueel misbruik van kinderen in de 'seksualisatie
programma's'.
  We kozen de meest schokkende uitspraken van de geestelijkheid van de bisschoppelijke conferentie over pedofilie.

In het rapport over pedofilie, dat het episcopaat op donderdag presenteerde, waren de cijfers gericht op. Volgens gegevens verzameld door 
het Instituut voor de Statistiek van de Katholieke Kerk, vonden van 1 januari 1990 tot en met juni 2018 382 gevallen van seksueel misbruik 
plaats in bisdommen en religieuze ordes in heel Polen - dit is het aantal priester pedofielen. Volgens de statistieken bestaat het aantal slachtoffers
uit 625 personen. Thesis die tijdens de conferentie vielen uit de mond van de priesters, wekten vaak verrassing op, om niet te zeggen - een schok. 
We kozen de meest controversiële.

Aartsbisschop Stanisław Gądecki over de oorzaken van pedofilie: “seksualisering van kinderen”

Aartsbisschop Stanisław Gądecki was de leider in het formuleren van vrij vreemde conclusies, voor wie een van de redenen voor pedofilie als
zodanig, de seksualisering van kinderen door seksuele voorlichting is.
  Kinderen’s seksualisatie programma's zijn gemaakt, om het meeste uit de anticonceptiva te halen en het leven van het seksuele
  leven tot leven te laten komen. En aan de andere kant is er een aanval op wat leidde tot een latere misdaad. Dit is een grove 
  verklaring, maar aan de ene kant is er een enorme industrie die de seksuele kant oppompt, en aan de andere kant, slaan ze 
  onmiddellijk met een knuppel op de hoofden van degenen die bezwijken voor deze misdaad.
- Zei de priester.

De Hiërarch vervaagde het probleem van pedofilie bij geestelijken tijdens de conferentie vaak. Hij besteedde aandacht aan sferen die geen verband
hielden met seksueel misbruik en had het over het kwetsen van kinderen in het algemeen. Van aartsbisschop Gądecki hebben we gehoord:

En hoe zit het met orgaanhandel?
  We verkleinen het probleem van breed naar nauw, in plaats van te praten over de hele schaal van het problemen van misbruik
  tegen kinderen: sekstoerisme, orgaanhandel, kinderen dwingen soldaat te zijn. Het kind is weerloos. We moeten teruggaan 
  naar de essentie van het probleem, niet naar het marginale probleem van pedofilie.
En verder:
  Dit is een veel breder probleem dan alleen pedofilie, en tenzij we serieus het hele probleem benaderen, zullen we ons geweten 
  geruststellen dat het alleen de vraag is van deze ephebofielen of pedofielen en dat alles in orde is.
"Pedofilie is een probleem van de hele wereld"

De president van de Poolse episcopaatconferentie verdedigde ook de geestelijkheid door pedofilie voor te stellen als een algemeen fenomeen betreffende
"de hele wereld". - Dit is geen probleem van de kerk zelf, het is een probleem van de hele wereld. Want als het om 18 miljoen kinderen gaat, betekent 
dit dat dit niet alle 18 miljoen in de kerk zijn. Dit is een probleem dat hele sociale lagen treft, stelde hij.

Op andere momenten probeerde de aartsbisschop de kerk in de rol van slachtoffer te plaatsen, wiens autoriteit men probeert te ondermijnen.
  We zijn gewend geraakt aan de slogan ideologisch bedacht, namelijk 'pedofilie in de kerk'. Deze slogan, behoorlijk slim
  gekozen, moest wijzen op het bestaande probleem. Aan de andere kant om het gezag van de kerk op te nemen en 
  hiertoe te leiden, dat het geloof van de gelovigen wordt vernietigd in de hiërarchie zelf
- zei Gądecki.

Aartsbisschop Marek Jędraszewski: "Zero tolerantie voor pedofilie" zoals de Holocaust

Wat betreft de keuze van tactieken, hoe te praten over priesters pedofielen, terwijl de kerk slachtoffers verdedigend, werd de president van KEP opzij gezet 
door aartsbisschop Marek Jędraszewski, die sprak over "onberispelijk standvastig" met betrekking tot de uitbuiting van kinderen. - "vlekkeloze vastberadenheid",
niet zoals in de media, vaak "zero tolerantie" wordt genoemd, omdat deze formulering tot op zekere hoogte totalitair is - zei aartsbisschop Jędraszewski.
  Toen het Nazi-nazisme met Joden vocht, paste hij bij hen 'zero tolerantie' toe, resulterend in de Holocaust. Toen 
  de nultolerantie van de vijanden van het volk werd gebruikt in het bolsjewistische systeem, was er opnieuw een
  bloedbad van tientallen of zelfs honderden miljoenen slachtoffers.
- we hebben het tijdens de conferentie gehoord.

In het verdere deel van deze verklaring verklaarde aartsbisschop Jędraszewski dat de kerk ook barmhartigheid moet betonen aan priester pedofielen:
  De kerk moet onberispelijk standvastig zijn in het stigmatiseren van het kwaad, maar hij moet ook, in overeenstemming
  met wat Jezus ons heeft geleerd, om bekering vragen, boete en genade tonen voor de daders, als ze een nieuw leven 
  willen beginnen, betreuren ze het oprecht en zoeken ze naar innerlijke bekering. 
  Dit is de boodschap van het evangelie dat de kerk eerst en vooral trouw moet zijn.
Bron:  wiadomosci.gazeta.pl przez dbd     jézyk po Polsku
  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #11 - 15.03.2019 at 21:58:15
Print Post   
  
Back to top
IP Logged
 
Torun Marcel
Super Veteraan
******
Offline


Utrecht, zo DOM nog niet

Posts: 4.488
Location: Utrecht
Joined: 08.05.2006
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #12 - 15.03.2019 at 23:10:02
Print Post  
Quote:
Dit is geen probleem van de kerk zelf, het is een probleem van de hele wereld. Want als het om 18 miljoen kinderen gaat, betekent 
dit dat dit niet alle 18 miljoen in de kerk zijn. Dit
Het is niet een probleem van alleen de kerk maar "zeker ook de kerk". 
En daarom moet iedere groepering zorgen dat het nest weer schoon wordt. Het katholieke nest ook.
Daarbij werden gewone katholieken in het verleden vaak bang gemaakt als je niet de zelfbedachte regels van de kerk volgede. 
Het wordt tijd dat de daders ook bestraft worden met hun eigen regels.
Openljk vertellen dat het o zo fout was en maatregelen nemen zonder bla bla.
  

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan // haast je als je tijd hebt zodat je tijd hebt als je haast hebt
Back to top
 
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #13 - 15.03.2019 at 23:20:23
Print Post  Ik had een hele lieve opa, en geweldige man.

Die zei regelmatig tegen mij, “Op alles wat je hoort, let op de Zin en de Onzin, zelfs op dat wat de pastoor zegt. 

Dat is mij altijd bij gebleven en ik heb ook nooit naar een priester opgezien. Ik zag ze altijd als een mens met een stijf wit boordje.

Maar stellen, dat je moet vergeven,…………………….. aan mijn R***.

Als een burger Pedofiel wordt gepakt, gaat hij voor een paar jaar vast en bij pech is hij ter beschikking van de regering.
Een priester pedofiel, wordt verborgen en naar een andere parochie geplaatst.

Respect voor Australië die een misbruiker 6 jaar in de Slammer gooit, oud of niet, gehandicapt of niet VAST.

Zo zou het voor ALLE misbruikers moeten zijn, inclusief castratie.

  
Back to top
IP Logged
 
Pieszyce*
Forum Administrator
*****
Online


Właściciel

Posts: 54.119
Joined: 10.01.2004
Gender: Male
Re: PEDOFILIE in Polen door geestelijke en andere wellustelingen.
Reply #14 - 22.03.2019 at 02:16:03
Print Post  
Kard. Dziwisz: "Johannes Paulus II vocht tegen pedofilie onder priesters, dit zijn de feiten"

20 maart 2019   

Meningen dat Jan Paweł II traag was in het sturen van het antwoord van de kerk op het seksueel misbruik van minderjarigen door sommige geestelijken, 
zijn kwetsend en zijn in tegenspraak met historische feiten - schreef kardinaal Dziwisz.

De voormalige pauselijke secretaris verwees naar de groeiende beschuldigingen dat Johannes Paulus II te traag was in de kwestie van pedofiele priesters.
Eerder, gaf kardinaal Dziwisz, behalve de formulering, dat "de paus klaagde", geen details. In de verklaring aan de bisschoppen, schrijft hij, dat Wojtyla 
nooit gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen heeft verborgen.

Naar zijn mening kunnen de beschuldigingen voortkomen uit het feit dat Johannes Paulus II "bisschoppen niet heeft vervangen in individuele landen die 
onder hun verantwoordelijkheid vallen".


"Het leven van lokale kerken observerend, zag hij hen omgaan met opkomende problemen. Wanneer het nodig was, kwam hij om hen te helpen, vaak 
op eigen initiatief.  Hij deed dit op verzoek van de lokale episcopen,"
schrijft kardinaal Dziwisz.

Jan Paweł II en Spotlight

De hiërarchisch voorbeeld van de toenmalige pauselijke politiek geeft de reactie van het Vaticaan op de schandalen in de VS in de jaren tachtig: "De paus 
nam eerst de activiteiten van het episcopaat van de Verenigde Staten waar, en toen hij tot de conclusie kwam, dat hij nieuwe hulpmiddelen nodig had om 
deze misdaden te bestrijden,  voorzag hij de kerkoversten van nieuwe krachten. Ze waren voor de bisschoppen een ondubbelzinnige aanduiding van
de richting waarin ze moesten vechten."

Bron:  krakow.wyborcza.pl przez Małgorzata Skowrońska    język po Polsku

  
Back to top
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: [1] 2 
Send TopicPrint
Bookmarks: Twitter Facebook Linked in Twitter